A zöld rendszám a környezetkímélő járművek (gépkocsik) megkülönböztető jelzése, amihez a jogalkotók kedvezményeket, jogosultságokat tudnak rendelni. Ilyen például az ingyenes parkolás.

Zöld alapszínű rendszámra a zéró emissziós, a tisztán elektromos hajtású, illetve a robbanómotorral is rendelkező, de tisztán elektromos üzemben 25 vagy 50 km megtételére képes autók jogosultak.

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 60. paragrafusa szerint:

A különleges rendszámtábla az e rendeletben foglaltak szerint jelzi a jármű üzemeltetésének jellegét vagy tulajdonosát (üzembentartóját).

A fenti paragrafus 2. pontja az alábbiakat mondja (Megállapította: 467/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § (1). Hatályos: 2016. I. 1-től.):

A közlekedési igazgatási hatóság

(…)

(g) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott környezetkímélő gépkocsira világoszöld alapszínű,

különleges rendszámtáblát ad ki.

Mi számít környezetkímélő gépkocsinak?

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet I. fejezet 2. paragrafus 6. pontja

A rendelet alkalmazásában környezetkímélő gépkocsi: az elektromos gépkocsi továbbá a nulla emissziós gépkocsi.

Az elektromos gépkocsi és a nulla emissziós gépkocsi fogalmát ugyanennek a jogszabálynak a következő két pontja definiálja:

A rendelet alkalmazásában elektromos gépkocsi:

a) a tisztán elektromos gépkocsi, amelynek a hajtáslánca legalább egy elektromos energiatároló eszközt, elektromos áram átalakító egységet, és olyan elektromos gépet tartalmaz, amely a gépkocsi meghajtására szolgáló tárolt elektromos energiát mechanikai energiává alakítja és a gépkocsi meghajtásához más erőforrással nem rendelkezik (5E környezetvédelmi osztály);

b) a külső töltésű hibrid elektromos gépkocsi (plug-in hibrid gépkocsi), amely gyári kialakítása szerint rendelkezik olyan csatlakozóval és áramátalakítóval, ami lehetővé teszi az elektromos energiatárolójának külső elektromos energiaforrásból történő feltöltését, elektromos üzemben a hatótávolsága – az ENSZ-EGB 101. számú előírás szerint mérve – legalább 25 km (5P környezetvédelmi osztály);

c) a növelt hatótávolságú hibrid elektromos gépkocsi, amely a b) pontban foglaltaknak megfelel és hatótávolsága tisztán elektromos hajtással legalább 50 km (5N környezetvédelmi osztály).

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet I. fejezet 2. paragrafus 8. pontja

A rendelet alkalmazásában nulla emissziós gépkocsi: az a gépkocsi, amely rendeltetésszerű használata során nem bocsát ki az e rendeletben szabályozott légszennyező anyagot (5Z környezetvédelmi osztály).